Най-добри практики за инфографики в Amazon или Ebay
Защо ви е необходима инфографика за Amazon или Ebay?

Визуализацията на различна по вид информация в интернет пространството се наричат инфографика. Това може да е илюстрация по дадена тема, снимков материал, текстови данни, схеми, анимации, графики или тяхното съчетаване, за да се обобщи конкретно послание към потребителя. 

Инфографиките масово присъстват в уеб сайтовете, електронните страници, онлайн магазините, медиите, социалните мрежи и т.н.

Най-добри практики за инфографики в Amazon или Ebay

Употреба на изображения с високо качество, правилен избор на изображения и техните размери

Ефектът, който се цели  с една инфографика, обикновено е свързан с информиране на аудиторията по дадена тема. Доколко обаче конкретната илюстрация е достатъчно разбираема и въздействаща, зависими от нейните съставни елементи и от самата й изработка. 

Инфографиката се състои от знание по определен проблем, конкретно съдържание и тяхната обща визуализация. Съответно всяка от отделните части може да е представена по различен начин, но що се касае до изображенията, те винаги се възприемат по-бързо от аудиторията. 

Когато говорим за най-добри практики за инфографики в Amazon или Ebay, винаги при тях са използвани снимки и илюстрации, които са с високо качество. 

Важно е също така как те ще бъдат подбрани и добавени като размер. За целта е подходящо предварително да се изготви скица на дадената инфографика, за да може да се структурира тя по възможно най-добрия начин.

Видът на изображенията също така зависи от типа на информацията. Те може да са илюстративни или да са снимка на определен предмет, място или събитие, например. 

За да е високо тяхното качество, по възможност е препоръчително те да са дело на професионален фотограф. Той разполага с необходимата техника и софтуерни инструменти, за да създаде най-добрият кадър. Освен това може да го обработи допълнително или да прибави отделни ефекти върху фотографията. 

Съвременните смарт телефони също разполагат с достатъчно добри камери, които позволяват да се направи добра фотография и ако необходимо да бъде допълнително обработена с подходящите филтри.    

Най-добри практики за инфографики в Amazon или Ebay

Яснота и конкретност

Инфографиката ще е достатъчно разбираема, ако посланията в нея са ясни и конкретни. Това изисква наличният текстови материал, които се използва, да бъде структуриран и подбран много добре. 

Ако към него има необходимост от графики, цифри или схеми, те често се нуждаят от точната анотация, за да бъдат обяснени на публиката. Предварително е необходимо затова да се изясни тематиката на инфографиката и към кого тя ще е насочена. 

Визуалният подход като средство за представяне на различна по вид информация изиска прецизност, използване на софтуерни инструменти, възможностите на графичния дизайн, баланс между снимките, текстовия материал, приложените цифри, графика и всички останали детайли. 

Тъй като всяка инфографика може да представи съдържанието по различен начин, е необходимо да бъде подбран най-подходящият за целта. 

Визуализацията е по-разбираема и ясна, когато съчетава конкретните факти с удачните илюстрации, съдържа необходимото обобщение по темата. Когато концепцията изисква инфографиката да е дефинирана ясно, то тя ще бъде възможно най-смислено подредена и представена. Това е начинът, за да се постигне правилният краен продукт на илюстрацията.     

Най-добри практики за инфографики в Amazon или Ebay

Оптимизирайте за мобилно преглеждане

Все повече интернет потребители използват основно своя телефон, за да сърфират в мрежата. Мобилните устройства са все по-функционални и повечето уеб страници, онлайн магазини, електронни медии и страници съобразяват своето съдържание с възможностите за мобилно преглеждане. 

Това се отнася и за инфографиките, които са неразделна част от интернет пространството и всички използвани социалните мрежи. 

Всяка инфографика за Amazon и инфографика за Ebay е изцяло оптимизирана за мобилните приложения. Голям помощник в това отношение са всички налични софтуерни инструменти

Съвременните технологии позволяват да се изработят различни по вид инфографики. В тях може да се обработи информацията под формата на графики, карти, схема и т.н. 

Може да се използват различни цветове, за да се акцентира върху определено възприятие. Съответно мобилното преглеждане изисква специфични способи, за да са инфографиките достъпни и понятни от потребителите на интернет мрежата чрез своя мобилен телефон.

Употреба на правилните визуални графични елементи

За да се приложат точните визуални и графични елементи,  от голямо значение е аудиторията, за която е предназначена съответната инфографика. 

Всяка таргет група има различно възприятие и отношение към посланията, които се отправят спрямо нея. Т.е. хората от различните поколения, статут, образователен ценз и т.н. имат различни познания, интереси и асоциации. 

Все пак, когато се изработва инфографика за масовия потребител, се търсят универсални послания. Това може да се постигне с правилно подбрани снимки. Те са именно онзи елемент от инфографата, който въздейства най-силно и запомнящо се. 

Най-добри практики за инфографики в Amazon или Ebay

Илюстрациите визуализират и допълват дадена информация. Но и сами по себе си може да носят значимо съдържание достатъчно. Те може да отразяват определени търговски артикули, да представят различия между отделни предмети и т.н. 

Важен елемент от инфографиките са също така графиките и анализите на определена фактология. С тяхна помощ се обобщават данни, правят се значими изводи и се демонстрират отделни процеси.

Всяка инфографика за Amazon и инфографика за Ebay са добър пример за това как се използват доказали се модели за създаване на онлайн послания към потребителите на различни продукти и услуги.

Причината е, че интернет гигантът Amazon, като най-популярният търговски бранд, е успял да наложи модели за привличане на милиони посетители в мрежата. 

Същото с пълна сила важи и за сайта и едноименната фирма Ebay, които са синоним за онлайн търговия с огромна популярност на онлайн пазара.

Ефективността на инфографиката понякога изисква тя да може да провокира аудиторията, към която е насочена. Това може да се постигне с помощта на текстовите послания, цветовете, снимковия материал, сравнения в таблици и графични модели. Затова понякога най-успешните инфографики са именно тези, при които е постигнато засилване на визуалните ефекти. 

Крайната цел е оптимизиране на възприятието на зададеното в тях послание към публиката в социалните мрежи, уеб страниците, медиите, онлайн магазините и т.н.

Каква е тайната за  най-добрите практики за инфографики в Amazon и Ebay?

Тайната на най-добрите практики за инфографики в Amazon или Ebay се крие в спазването на някои основни изисквания за създаване на добро визуално послание. 

Една от основните му характеристики е неговата тема и нейното избистряне като концепция. На следващо място е важно да се събере необходимата информация и да се набележат основните акценти, защото социалните мрежи и интернет пространството все повече налагат достъпна и бърза за осмисляне информация. 

Добре е предварително да се създадат модели за бъдещата инфографика, за да се избере най-добрият й вид. Така ще се подберат най-точните и необходими фотографии, схеми, графики, карти и всичко, което е необходимо за представяне на темата. 

Може да се потърси съвет от професионалистите за най-ефектните начини за въздействие на таргет групите. Не изпускате възможността да изполвате графичния дизайн и останалите софтуерни инструменти, за да постигнете искания ефект при създаването на една инфографика. 

Понякога е от голямо значение да се редактират всички текстови послания. Едно от важните правила е да има добър баланс между текст, снимки, цифри, избор на цветови ефекти и т.н. 

Анотациите трябва да са на точните си места, за да няма смислови неточности и объркване на аудиторията. Качествената заигравка във визуализацията винаги е плюс, но трябва да се внимава да не се превърне търсеният ефект в дефект.

Не забравяйте за собственото си лого или фирмен знак, които да включите в инфографиката. По този начин налагат своя бранд. Той може да е свързан с определен шрифт, цветове, знаци или друго.  Задължително е да се придържате към първоначалната му концепция и не го променяте никога. 

Понякога по-семплите визуализации са по-ефектни. Така че не претрупване с много информация и елементи инфографиката. Винаги избистряйте първоначалната идея и се спрете на оптималния вариант за по-добър краен изглед.

Снимки: pixabay.com