Как се създава една инфографика за Amazon или Ebay?
Как се създава една инфографика за Amazon или Ebay?

Инфографиката представлява вид визуализация под формата на снимка, анимация, тримерен модел или илюстрация. Тя съдържа информация, която може да е информативна за дадено събитие, процес или бизнес лого. 

Инфографиките се наложиха в интернет пространството и са запазена марка за електронните сайтове, страниците, порталите, онлайн магазините и медиите.

Как се създава една инфографика за Amazon или Ebay?

Избор на тема на инфографиката

Тематиката на всяка инфографика е пряко зависима от нейната информационна насоченост, тъй като тя всъщност е символно изобразяване на дадени данни, които може да са разработени от статистици, математици, IT специалисти. Чрез инфографиките в електронните медии, например, се показват графики, статистически данни, кари, обекти, схеми, анализи на информации. 

Стилизираните карти или описания на обекти също спадат към тази група. Най-общо графичните изображения имат за цел да обобщят определена информация, да са лесни за употреба и възприятие от потребителя. 

Изборът на тема на инфографиката зависими не само от типа на представените данни, но и от това за кого са насочени те. Широкото разпространение на инфографиките през последните години се дължи и на социалните мрежи, както и към визуалния подход като средство за представяне на различна по вид информация.

Дефиниране на цели

Инфографиката може да представим дадена информация по много различни начини. Това се определя най-вече от поставената цел и от самата насоченост на инфографиката. Основните типове са визуализацията на факти, хронологичното представяне на данни, илюстриране на статия или обобщен анализ на проучване, например. 

В зависимост от инфото в инфографиката, в нея може да присъстват цифри, графики, снимки, схеми и т.н. Възможно е също така да има отделни пасажи с текст

При ясното дефиниране на целите на инфографиката се определя конкретната й тема и как тя най-добре може да бъде визуализирана. По този начин по-лесно се определя начинът, по който ще се създаде крайният продукт на илюстрацията.     

Как се създава една инфографика за Amazon или Ebay?

Планиране на елементи на съдържанието

Всяка инфографика се състои от три основни елемента – знание, съдържание и визуална част. Съответно тя може да включва в себе си различни графики, текстове и цветове. Целта е да е достатъчно ефектна за потребителя и да представя ясно определената информация. Правилното планиране на отделните елементи предопределя качеството на постигнатата визуализация. 

Психолозите твърдят, че илюстрациите се възприемат много по-бързо и ясно от различните потребители. Ето защо те са често избирани като начин за въздействие и информиране в социалните мрежи и интернет пространството. 

Важно е предварително да се подготви и структурира определената информация, която ще носи съответното знание. Ако е необходимо, тя може да бъде структурирана по различни начини, за да е достъпна за аудиторията.

Дефиниране на послание

Една от най-важните стъпки при създаване на инфографика е дефиниране на конкретното послание, което се отправя чрез нея. То обикновено е пряко зависимо от темата и от таргет групата на  потребителите, към които е насочена.  Доказано е, че визуалните образи се възприемат много по-бързо от нашия мозък, отколкото изцяло текстовите послания. 

За да се засили ефектът от посланието на инфографиката може да се използват различни похвати като тип на шрифта, смесване на цветове, графики, схеми и т.н. 

Дори е възможно директно да се фокусира вниманието към даденото послание, което да присъства в текстовата част на илюстрацията. Комбинираният начин за визуализация също привлича по-силно вниманието на публиката, казват специалистите.

Съобразяване с характеристиките на таргет аудиторията

Аудиторията е сред водещите фактори при създаването на една инфографика. Различните таргет групи могат да имат различно отношение към графичното представяне или наличието на текстови послания в него. Например, определящи може да са възрастта на потребителите, техните специфични интереси и познанията им за предоставяните услуги, данни или стоки. 

Таргет аудиторията не само определя поднасянето на информацията, а понякога налага използването на определени канали в мрежата, където инфографиката да достигне бързо и достъпно до съответните нейни ползватели.

Как се създава една инфографика за Amazon или Ebay?

Софтуерни инструменти

Софтуерните технологии позволяват да се изработят по-лесно различните видове инфографики. Инструментите, с които боравят софтуерните програми, дават възможност дадена информация да се обработи под формата на графика, схема или да се акцентира върху отделни нейни части. Може да се добавят заглавия, пояснителни текстове към посочени данни или статистика. 

Графичният дизайн е от изключително значение за всяка визуализация. Така една илюстрация може да се превърне в носител на максимално информация с поредица от ефектни способи на нейното представяне. 

Съвременните софтуерни инструменти позволяват изключително голям обем от начини за изработване на инфографики. Освен това те са лесни за използване от масовия потребител на интернет мрежата.

Снимки

Снимките са онази част от инфографиките, които въздействат значително най-бързо и силно. Те не само илюстрират определената информация, но и могат сами да са носители на допълнително зрително съдържание към потребителите. Фотографиите може да представят различни данни, но също така стоки и услуги, които се използват най-вече в електронната търговия.

Например, с инфографика за Amazon и инфографика за Ebay може да се използват някои полезни детайли, които са предназначени за вида на самия рекламиран продукт. По отношение на онлайн търговията е възможно да се взаимстват прилагани успешно вече  модели, за да се постигнат по-добри резултати пазара.     

Как се създава една инфографика за Amazon или Ebay?

Американският интернет гигант Amazon от години е сред най-популярните търговски брандове като компанията привлича всеки месец милиони посетители.

Интернет компанията Ebay и едноименният сайт за онлайн търговия също се радва на огромна популярноста на пазара. Причината е, че има милиони продажби по целия свят. Там се предлагат стоки и услуги почти за всичко.

Освен това анализите показват, че инфографика за Amazon и инфографика за Ebay води до подобряване на конверсиите и продажбите на онлайн магазините, например. А процента на конверсиите е пряко свързан с обема на продажбите в мрежата. 

Това се постига и качеството на снимките, с които се представят продаваните артикули в магазините за интернет търговия.

Визуални ефекти и заигравки

За да е по-ефектна една инфографика, тя трябва да провокира публиката. Един от успешните начини, за да се постигне подобен ефект е да се използват различни заигравки с аудирията, посредством представената информация. 

Възможно е да се постигне с текстовите послания в инфографиката. Друг начин е чрез всички останали нейни съставни елементи като снимки, графики, схеми или друг тип визуализации.

Инфографиките са ефективни именно заради визуалните елементи, които съдържат. Онлайн разпространението на информацията също предполага да се заостря вниманието на публиката по-нетрадиционни начини и понякога дори да се търси открита провокация с потребителите. 

Тук също има значение таргет групата, към която е насочена определена инфографика, тъй като възприятията на различните поколения понякога се различават. 

Това важи и за специализираните данни и всички по-специфични обобщения на предаването съдържание. Много често при изработването на инфографики се търсят именно тези техники, които позволяват засилване на визуалните ефекти и оптимизиране на възприятието на конкретното послание.

Практични съвети за направата на инфографика

Ето няколко от тях:

  • №1. Обмислете добре темата и я конкретизирайте.
  • №2. Набавете нужната информация и определете най-важните акценти, които са необходими при направата на инфографиката.
  • №3. Определете как ще изглежда инфографиката като може първо да я скицирате на лист. Обмислете дали са необходими, схеми, графики, снимков материал.
  • №4. Решете кой ще е на ефектният начин за представяне на съдържанието. Определете дали цветоо може да въздействаме на потребителите.
  • №5. Доверете се на принципа на графичния дизайн при самата изработка на инфографиката.
  • №6. Ако е необходимо използвате подходящи софтуерни инструменти, за да постигнете необходимата яснота на визуализацията.
  • №7. Ако е необходимо прецизират текстовите съобщения, за да има баланс между писано слово, фотографии и друг тип представяне на информацията.
  • №8.  Анотациите са необходими понякога за обяснение на представените данни.
  • №9. Водете се при обмисляне на стратегията от таргет групата, за която е предназначена инфографиката.
  • №10. Заигравката също може да доведе до търсения ефект.   

Снимки: pixabay.com