Product photography in computers
Живеем в свят, където електронните устройства са повсеместно разпространени. Когато трябва да работим в офиса или у дома, да пазаруваме онлайн или да разпускаме играейки компютърни игри, таблетът, лаптопът и настолният компютър са обичайните средства, които могат да ни улеснят и осигурят нужното удобство за това. Но как стои въпросът, когато трябва да изберем какъв компютърен хардуер да закупим? Ако в миналото потребителите бяха ограничени при избора на компютърни устройства, то днес те могат да пазаруват онлайн, директно от мястото където се намират. За да бъдат забелязани, конкурентоспособни и да привличат потребители онлайн, производителите и водещите брандове в тази сфера се нуждаят от достатъчно добро визуално съдържание. Когато купуваме компютър, всички ние имаме различни изисквания и възможности за закупуване и затова продуктовите изображения трябва да бъдат добре обмислени и насочващи вниманието на потребителската аудитория. Важно е да отбележим, че презентирането на преносими и настолни компютри, периферни устройства, компоненти и аксесоари не е толкова лесно в сравнение с други стоки, като например дрехи или бижута. В тази сфера, с продуктовите изображения се акцентира предимно на дизайна, на някои външни характеристики и елементи, отколкото на техните спецификациите. И все пак продуктовата фотография на компютри е по- важна за брандовете в това направление повече от всякога. Рекламно изображение на лаптоп от известния продуктов и търговски фотограф Алекс Колосков Когато говорим за продуктова фотография на компютри и периферни компютърни устройства, трябва да имаме предвид, че не всички стилове биха били подходящи. Това произхожда от факта, че продуктите варират от малки части, като вентилатори, видеокарти до по-обемни такива, като настолни компютри, лаптопи, монитори, принтери - всички с различни габарити и специфични характеристики. Колко и какви снимки са необходими? Основното направление на продуктовата фотография при компютрите е насочено към презентиране на елегантните им дизайни, ултратънките форми, многофункционалността и практичността на периферните устройства, броя и вида на входове, изходи и разбира се, приложението на всичко това в ежедневието на хората. По отношение на броя снимки е важно на клиентите да се дадат възможно най-много подходящи перспективи, които да представят характеристиките, приложението и средата, в която се очаква продукта да бъде използван. Продуктовите изображения на бял фон от различни ъгли са най-предпочитани за уебсайт и електронен магазин. И действително, когато посетим онлайн, който и да е от големите брандове ще се убедим, че концепцията за презентиране на конкретна стока включва няколко неща. Те са : няколко изображения на продукт, заснети на бял фон фронтално, странично, под определен ъгъл и отгоре. един задължителен кадър на гърба или страната, където са разположени буксите, входовете и изходите на устройството. В случая, който ще разгледаме по-долу, обектът е преносим компютър на мултинационална компания за компютърни технологии Dell, където във визуалното портфолио на продукта, освен всичко изброено до тук, откриваме кадър, демонстриращ как би изглеждал лаптопа, когато е отворен и готов за работа, както и още един допълнителен, когато е затворен. Добавена е и детайлна снимка показваща на потребителя клавиатурата и тъчпада. Снимки: Dell Разбира се, не бива да пропускаме факта, че всяко едно от изображенията в уебсайта на бранда е с достатъчно голяма резолюция, която позволява на потребителите да мащабират снимката и да разгледат отблизо всичко, което ги интересува. Продуктови изображения свързани с начина на живот при компютрите, намират място, когато стремежа на бранда е да свърже продукта с целеви потребител. Ако става въпрос за бизнес сектора, компанията ще се съсредоточи да презентира настолни компютри, лаптопи и принтери в подходяща обстановка. Например офис Снимка: HP или директно на терен. Снимка: Microsoft Подобен тип изображения обикновено се включват и в уебсайтове с цел обединяване на продуктите за конкретен сектор – бизнес потребители, домакинство, геймъри и т.н., което откриваме и в сайта на Microsoft. В специализираните търговски сайтове, където се публикуват ревюта на компютърни устройства, често можем да срещнем кадри, които ни отвеждат в уюта на домашната обстановка. Снимка: pcmag.com Тези снимки придават усещане, подчертават удобството и карат клиента да направи асоциация какво би било чувството и ежедневието му, когато притежава продукта. Снимка: Microsoft За максимален ефект от продуктовите изображения на компютри е уместно да бъдат показани и всички разновидности от даден модел. Разбира се, това може да стане по много и различни начини. Една от възможностите е като се групират всички цветни разновидности и се включат допълнителни аксесоари към тях. Credit: Ian C. Bates / Wired Друга опция може да бъде, като се добавят стил и финес с човешко присъствие. Един от най-често срещаните методи за прилагане на мащаб е, когато някой използва продукта или го държи в ръце. Подобен подход дава точна и ясна визуална информация на купувача относно големината на продукта. Снимка: Microsoft Лайфстайл продуктовите кадри са чудесно средство, с което да се демонстрират конкретни характеристики, отличаващи компютърното устройство. Например, ако екранът му е сензорен. Снимка: pcmag.com Ефективни са и дават отговори на въпроси свързани с продуктовите описания. Като това изображение в контекста, което нагледно подчертава ултратънкия дизайн и купувача може да го забележи само с един поглед. Ако тази характеристика е съществена и определяща в избора му на продукт, то той ще разполага с възможност да получи информацията, още преди да е стигнал до продуктовото описание. Снимка: Microsoft Осветлението във фотографията винаги е ключово. При продуктовата фотография на компютри, фотографите нерядко се сблъскват с особено отразяващи обекти, които са едни от най-трудните и предизвикателни за работа със светлина. За правилно управление и моделиране на светлината ще са нужни дифузори и рефлектори. Когато дойде време за заснемане на изображения в студиото, професионалните фотографи изпробват множество възможности, докато постигнат перфектната позиция, с която да избегнат неприятните отражения. Най-важното, на което трябва да се обърне внимание в такива ситуации е позицията на камерата и това, което кара повърхността да отразява. Когато се използва студийно осветление, обикновено има поне два източника на светлина. Единият е ключов, а другият се вкарва, като подсветка. Трикът е ключовата светлина да осветява продукта отпред или леко встрани, докато запълващата светлина трябва да е насочена към противоположната страна. Светлината се разсейва, докато се получи меко, равномерно разпределение без натрапчиви сенки и без никакви отражения. За да се справят с лъскавата отразяваща повърхност на мониторите, например или екраните на лаптопите, фотографите прибягват до техниката „Отражение на градиента“ - постепенно отражение върху лъскава повърхност. Целта е да се открие цялото отражение и то да бъде покрито с голям източник на светлина. Снимка: desktop.bg С подема на онлайн комуникациите се увеличава и търсенето на технологични устройства. Компаниите проектиращи, разработващи и продаващи потребителска електроника и компютърен софтуер непрекъснато предлагат иновативни решения и търсят печеливши маркетингови стратегии, за да достигат по-бързо до своите потребители и да генерират продажби. Днес, онлайн бизнеса разчита на привличащи рекламни послания, които вървят ръка за ръка с продуктови изображения. Как действат известните брандове? Нека разгледаме Apple. За представяне на своя MacBook Pro е използван кратък слайд. В момента, в който потребителя отвори продуктовата страница, MacBook Pro подканящо се отваря на половина и незабавно задейства вниманието му. За да се акцентира върху отличаващите го спецификации са използвани отделни анимирани визуализации, инфографики, снимка на екрана, клавиатурата и корпуса на устройството, които обаче са по-скоро компютърно генерирани, отколкото създадени с методите на традиционната продуктова фотография. По друг начин изглеждат нещата, когато кликваме на опцията Мac for Business. Продуктовите изображения демонстрират технологичните устройства на Apple в действие. Още преди да сме прочели описанията, контекстуалните продуктови изображения красноречиво ни дават информация за приложението на компютърните устройства и възможностите, с които бихме разполагали, ако ги притежаваме.

We live in a world where  electronic devices are ubiquitous . When we have to work in the office or at home, shop online or relax playing computer games, the tablet, laptop and desktop computer are the usual tools that can make it easier and more convenient for us.

But what about when we have to choose what computer hardware to buy?

If in the past  consumers were limited in their choice of computer devices,  today they can shop online, directly from where they are.

In order to be noticed, competitive and attract consumers online, manufacturers and leading brands in this field  need good enough visual content.

When we buy a computer, we all have  different requirements and purchase options  and therefore product images must be well thought out and direct the attention of the consumer audience.

It is important to note that  the presentation of laptops and desktops  peripherals, components and accessories is not as easy compared to other goods, such as clothing or jewelry.

In this area, product images focus more on the design, some external features and elements, than on their specifications. Still, computer product photography is  more important to brands in this area than ever.

Advertising image of a laptop by famous product and commercial photographer  Alex Koloskov

Product photography in computers

When we talk about product photography on computers and computer peripherals, we must keep in mind that  not all styles would be appropriate . This stems from the fact that the products range from small parts, such as fans, video cards to larger ones, such as desktops, laptops, monitors, printers – all with  different dimensions and specific characteristics.

How many and what photos are needed?

The main direction of product photography in computers  is aimed at presenting their elegant designs, ultra-thin shapes, versatility and practicality of peripherals, the number and type of inputs, outputs and of course,  the application of all this in people’s daily lives.

 In terms of the number of photos , it is important to give customers as many relevant perspectives as possible to present the features, application and environment in which the product is expected to be used.

 Product images on a white background from different angles  are most preferred for website and e-shop. And indeed, when we visit online any of the big brands we will be convinced that the concept of presenting a specific product includes several things.

They are :

  • several images of the product, taken on a white background front, side, at a certain angle and top.
  • a mandatory frame on the back or side where the jacks, inputs and outputs of the device are located.

In the case we will look at below, the object is a laptop from a multinational computer technology company  Dell,  where in the  visual portfolio of the product,  in addition to everything listed here, we find a frame showing what the laptop would look like when open and ready for use, as well as another extra when closed.

A  detailed photo showing the user the keyboard and touchpad has also been added.

Product photography in computers

Photos: Dell

Of course, we should not miss the fact that  each of the images on the brand’s website  has a large enough resolution that allows users to scale the photo and take a closer look at everything that interests them.

Product images related to lifestyle  in computers, find a place when the brand’s goal is to connect the product with the target user. In the business sector,  the company will focus on presenting  desktops, laptops and printers in the right environment. For example, an office

Product photography in computers

Photo: HP

or directly in the field.

Product photography in computers

Photo: Microsoft

This type of image is usually  included in websites to bring together products for a specific sector  – business users, household, gamers, etc., which we also find on the  Microsoft website.

In specialized commercial sites, where  reviews of computer devices  are published, we can often find shots that take us to the comfort of home.

Product photography in computers

Photo: pcmag.com

These photos give a feeling, emphasize the convenience and  make the customer make an association  what would be his feeling and everyday life when he owns the product.

Product photography in computers

Photo: Microsoft

For  maximum effect of product images  on computers, it is appropriate to show all variants of a model. Of course, this can be done in many different ways.

One of the possibilities is to  group all color varieties  and include additional accessories to them.

Product photography in computers

Credit: Ian C. Bates / Wired

Another option can be by  adding style and finesse with a human presence. One of the most common methods of applying scale is when someone uses the product or holds it in their hands.

Such an approach  gives accurate and clear visual information to the buyer  about the size of the product.

Product photography in computers

Photo: Microsoft

Lifestyle product frames are a great way to demonstrate specific features that distinguish a computer device. For example, if its screen is touch.

Product photography in computers

Photo: pcmag.com

They are effective and answer questions  related to product descriptions.  Like this image in context, which clearly emphasizes the ultra-thin design and  the buyer can see it  with just one glance.

If this characteristic is essential and  decisive in his choice of product,  then he will be able to obtain the information even before he has reached the product description.

Product photography in computers

Photo: Microsoft

 Lighting in photography is always key.  In product photography on computers, photographers often encounter particularly reflective objects, which are one of the most difficult and challenging to work with light.

Diffusers and reflectors will be needed for  proper light control and modeling . When it comes time to capture images in the studio,  professional photographers  try many options until they achieve the perfect position to avoid unpleasant reflections.

The most important thing to pay attention to in such situations is the  position of the camera  and what makes the surface reflect. When studio lighting is used, there are usually  at least two light sources.  One is key and the other is inserted as a backlight.

The trick is for the key light to illuminate the product from the front or slightly to the side,  while the fill light should be directed to the opposite side. The light is scattered until a soft, even distribution is obtained without intrusive shadows and  without any reflections.

To deal with the glossy reflective surface of monitors, such as laptop screens,  photographers use the “Gradient Reflection” technique  – gradual reflection on a glossy surface. The goal is to detect the entire reflection and  cover it with a large light source.

Product photography in computers

Photo: desktop.bg

With the rise of online communications,  the demand for technological devices is also increasing.  Companies designing, developing and selling consumer electronics and computer software are constantly offering innovative solutions and looking for profitable marketing strategies to  reach their customers faster and generate sales.

Today,  online businesses rely on compelling advertising messages  that go hand in hand with product images.

How do famous brands work?

Let’s look at Apple.

A short slide was used to present your MacBook Pro. The moment the user opens the product page, the MacBook Pro  invitingly opens in half and immediately activates his attention.

Separate animated visuals, infographics, screenshots, keyboards, and device cases have been used to emphasize its distinctive specifications, but they are computer-generated rather than  created using traditional product photography methods.

Product photography in computers

Product photography in computers

Things look different when we click on the Mac for Business option.  Product images  showcase Apple’s technology devices in action.

Product photography in computers Product photography in computers

 

Even before we read the descriptions,  contextual product images eloquently give us information  about the application of computer devices and the capabilities we would have if we had them.

Product photography in computers