Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?
Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Професионалистите от различни творчески индустрии зависят от процесите за управление на цветовете, за да постигнат постоянни резултати на всички етапи от работата си.

Добре калибрираният монитор е неразделен елемент от всеки работен процес, тъй като повишава ефективността и спестява време и ресурси чрез намаляване на броя на направените опити и осигуряване на еднакви резултати в различни медии и устройства .

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Осигуряването на точни цветове на екрана на монитора зависи от качеството на използваното устройство, правилната настройка и калибрирането от крайния потребител.

Какво представлява калибрирането на монитор?

Калибрирането на монитора или на дисплея е процес на привеждане в съответствие на цветовете на вашия екран със стандартите, определени от цветовия модел RGB (червено, зелено, синьо). 

За да измерите цвета, ще трябва да използвате устройство, наречено спектрофотометър или колориметър, което се инсталира на екрана ви. Устройството работи чрез компютърен софтуер, за да поддържа цвета на вашите изображения. 

Има два подхода за калибриране на монитора, за да получите правилните цветове на вашия екран: хардуерно или софтуерно калибриране.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Софтуерно калибриране

Софтуерното калибриране на монитора подобрява точността на цветовете чрез коригиране на RGB стойностите на графичната карта или операционната система на вашия компютър, но известна дълбочина на цвета се губи.

Хардуерно калибриране

При хардуерното калибриране се извършва корекция на цвета и RGB сигналът напуска компютъра непроменен, като се избягват отрицателните ефекти върху плавността на градациите на тоновете. 

Хардуерният LUT обработва тези стойности на монитора, като използва много по-голяма дълбочина на цвета от оригиналния сигнал.

Въпреки че точността може да е приблизително еднаква между хардуерното и софтуерното калибриране, само хардуерното калибриране ще осигури пълни и плавни тонални градации.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Защо и как влияе на продуктовите изображения?

Често на сайтовете за електронна търговия ще срещнете предупреждението, че може да има разминаване в цветовете на избрания от вас артикул с неговия действителен цвят. 

Това коректно по своята същност уточнение се дължи на разликите в цветовете, които могат да се покажат на различните устройства. Защо се получава така?

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

В компютрите цветовете се определят от набор от числени стойности за червено, зелено и синьо. Но това, което използваме, за да възпроизведем тези цветове, оказва влияние върху крайния ефект. 

Вземете за пример цвета циан, който е съставен от 100% зелено, 100% синьо, 0% червено. Тези стойности са постоянни, така че цианът винаги е един и същ, но само числено. Появата на циан на екрана зависи от много фактори, като най-често срещаният е некалибриран монитор.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Калибрирането на монитора помага да се сведе до минимум влиянието на тези разлики върху възпроизвеждането на цветовете и цялостното качество на снимката на продукта, който продавате.

След производството мониторът може да бъде калибриран по цвят от производителя или крайния потребител. Специализиран оптичен инструмент измерва действителните цветове, показвани от монитора, и ги сравнява с референтни стойности. 

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Но практика всеки екран показва изображения по различен начин. Едно и също изображение ще изглежда различно на моя монитор спрямо екрана на телефона ми или спрямо екрана на моя клиент. 

Вътрешната работа на самия екран е различна. Потребителят може също така да е променил настройките си за екрана. Резултатът е изображения, които изглеждат различно от един екран на друг, без да се правят промени в действителния файл. Това може да доведе до различни цветове на продукта от монитор до монитор.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Ето защо калибрирането на монитора е толкова важно. То работи, като се опитва да използва общ стандарт, така че всеки монитор, използващ стандарта, да представя изображението по същия начин. 

Всеки, който продава изображения, в случая това е всеки собственик онлайн магазин, трябва да направи калибрирането на монитора част от стандартната си рутина. Така би трябвало да прави и всеки, който си изкарва хляба с предлагане на професионални снимки или с прецизно оцветяване, като графичните дизайнери например.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Как да калибрирам монитора си?

Процесът на калибриране на монитора започва с инсталиране на софтуер на вашия компютър. След това ще свържете колориметъра към вашия компютър чрез USB порт. Важно е да следвате инструкциите на комплекта за калибриране на монитора.

Ето някои общи най-добри практики за калибриране на монитора:

  • Уверете се, че мониторът ви е на място без директна светлина (естествена или изкуствена ), която може да изкриви резултатите.
  • Оставете монитора да загрее за малко, обикновено 15 – 30 минути.
  • Проверете за актуализации на софтуера за вашия компютър, преди да започнете процеса.
  • Калибрирайте редовно за най-добри резултати. Повечето компании за калибриране на монитори препоръчват калибриране поне веднъж месечно. Задайте аларма на телефона си, ако имате нужда от помощ за запомняне.
  • Повечето колориметри се доставят със защитна капачка. Не забравяйте да свалите своя.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Разлики между професионалното и непрофесионалното калибриране

Занимаващите се с продуктова фотография добре знаят значението на правилно калибрирания по отношение на цветовете монитор и полагат не малко усилия за това.

Четат, самообразоват се, разменят идеи и опит между колеги. В повечето случаи успяват, особено ако следват инструкциите за правилно и регулярно калибриране на монитора си. 

И все пак няма как да се постигне същия резултат с непрофесионално калибриран монитор, както когато калибрирането е извършено от специалист. 

Професионалното калибриране е гаранция, че изображенията от вашия монитор ще се покажат същите като цвят и качество и на компютъра на клиента. 

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Освен това, вие харчите стотици, ако не и хиляди левове за маркова фотографска техника, за да подобрите качеството на вашите изображения. Така че не се скъпете за монитора, на който ще ги обработвате! 

Специалистите съветват да инвестирате в монитор, който е предназначен за фотография и друга работа, зависима от цвета. Това важи в особено голяма степен, ако се занимавате с продуктова фотография или искате да осигурите най-добрите снимки за вашия онлайн магазин. А след като сте инвестирали не малко средства в добър монитор, погрижете се той да е калибриран професионално.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Още едно уточнение – за всеки опитен фотограф или компютърен дизайнер е ясно, че на лаптоп не може да се извършва работа, чувствителна към цветовете. Колкото и добра да е марката, лаптопите са известни с ненадеждност, когато става въпрос за възпроизвеждане на цветовете. Дори най-прецизното калибриране на екрана на лаптопа не е гаранция за добър резултат в цветово отношение на изображенията. По-добре е да инвестирате в качествен външен монитор за редактиране на снимки.

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Практиката показва обаче, че повечето хора предпочитат да работят с лаптопи, особено когато става дума за непрофесионално снимане и обработване на снимки. 

Същото е с опитите за непрофесионално калибриране на монитора. Резултатът никога няма да е получаване на перфектното изображение. 

Затова е по-добре да заложите да професионално студио за калибриране на монитори, което при всички случаи ще е снабдено с по-добра професионална техника, а работещите там притежават повече опит в извършването на тази прецизна дейност. 

Калибриране на монитор: Важно ли е за продуктовите фотографии?

Снимките, направени от професионалист и обработени на правилно калибриран монитор са гаранция, че ще покажат истинската стойност на продукта, който искате да достигне до клиента в целия му блясък. 

Снимки: Pixabay