Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса
Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

3D снимките са вид продуктова фотография, която се използва основно в онлайн пространството. 

Различни сайтове като електронни магазини, социални медии като facebook, и интернет порталите за продажба на стоки и услуги са само някои примери за успешно прилагане на 3D снимки.

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay 

Какво представляват 3D снимките?

За разлика от класическите снимки, 3D изображенията са  вид триизмерно визуализиране на заснетите обекти. Тяхната поява се дължи на развитието на технологиите, новите софтуерни продукти и специализираната компютърна графика, с които качеството на фотографиите става все по-добро и близко до реалното възприятие.

Триизмерната фотография представя панорамно и детайлно обектите на заснемане. Поради тази причина новите 3D снимки имат широко приложение в различни области като медицина, киноиндустрия, търговия и т.н.

Напоследък този вид изображения намират реализация в онлайн платформите за електронно пазаруване. Благодарение на панорамната представа, която подобни снимки създават, те са предпочитани пред стандартните и 360-градусовите изображения, за да бъдат представени различни стоки и услуги пред потенциалните клиенти.

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay

С какво се отличават от традиционните продуктови снимки?

3D снимките са част от продуктовата фотография, но имат свои специфични характеристики, които ги различават от стандартните и от 360-градусовите изображения.

Едно от отличителните предимства на триизмерното изображение е въздействието, което то прави върху възприятието. Това се дължи най-вече на факта, че подобно панорамно заснемане дава много по-ясна и реалистична представа за обектите, която може да видите. 

Наред с това, подобен тип снимки позволяват да изпъкнат отделните елементи на фотографираните предмети и стоки. Именно това ги превръща в желан и търсен ефект за целите на електронната търговия.

Благодарение на 3D снимките, онлайн бизнесът предоставя възможност на клиентите да могат да избират всичко по-добре, като получават пълноценна информация за предлаганите артикули. Така те бързо и прецизно могат да открият съответната стока, от която се нуждаят.

След като класическите статични снимки за целите на продуктовата фотография намериха технологично продължение в 360-градусовите изображения, триизмерните панорамни изгледи са следващата иновативна крачка във визуализирането на обекти.     

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay

Предимства и недостатъци на 3D снимките

Предимствата на 3D фотографиите са безспорни от гледна точна на реалистичната представа, която създават за представените обекти. Техните плюсове пред останалите видове снимки се изразяват в широкия кръг от възможните им приложения в съвременния дигитален свят

С помощта на компютърната графика може да се създаде панорамно изображение, което  най-вече пести време и пари на потребителите. Това е така, защото всеки има възможност от своя компютър, смарт телефон или камерата за фотографиране да добие най-добра представа за търсените обекти, а те са само на няколко клика разстояние. 

За Вашия забързан съвременен начин на живот това е огромно предимство, което обяснява все по-голямото предпочитане именно на този вид фотография.

На този етап като недостатък на 3D снимките може да се посочи по-голямата сложност при тяхната изработка. Независимо от разнообразието от софтуерни продукти, когато се прави качественото триизмерно изображение, то изисква професионален опит и камера, компютърни познания, за да се постигне успешен краен продукт на визуализацията. 

Най-добре за направата на подробен проект е да се доверим на професионално фотостудио и специалисти в областта за създаване на панорамно изображение.

Понякога окончателната 3D снимка изисква няколко статични изображения с камерата, които да доведат до търсения триизмерен изглед на заснемания обект. ‍Тяхното качество също не е за пренебрегване, защото въз основа на него се гарантира последващият резултат.

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay

Как да създадем качествена 3D снимка за онлайн бизнес?

Класическите снимки на продуктовата фотография не могат да дадат този обем от информация за стоките и услугите, които само по себе си съдържа всяко триизмерно изображение. За сметка на това 3D визуализациите ги изместват и стават все по-предпочитани за нуждите на онлайн бизнеса.

Ето защо се изисква високо качество на фотографския продукт, което пък се постига с необходимите технологични прийоми. 

Понякога реализацията на дадено триизмерно изображение е възможна след серия от статични продуктови снимки. Предимството е, че част от тях могат да бъдат използвани за бъдещи  рекламни проекти и обновяване на панорамния изглед на даден търговски артикул.  

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay

Изработването на продуктова 3D снимка обаче преминава през няколко основни етапа. 

В самото начало е стандартното продуктово фотографиране, след което се преминава към използване на съответния софтуерен продукт за получаване на панорамна триизмерна фотография. С помощта на технологиите вече може да се обработят не само фонът, яркостта, цветовете и други подобни характеристики на снимката, но и да се постигне изображение, което е свързано с конкретен стил или персонализиране на фотографираните обекти

Целта е 3D снимките да имат достатъчно въздействащо и ефектно излъчване пред потребителите във виртуалното пространство. Този тип представяне на стоките пред потенциалните купувачи съответно придава реализъм във видяното. А това трудно може да се постигне с традиционната фотография, дори и с 360-градусовите снимки. 

Крайната цел е потребителят да има усещане, че добива директна представа за разглежданите обекти. Още повече, че той може да ги завърта, да увеличава техния мащаб и да се фокусира върху конкретни детайли от продуктовото изображение.

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay

Качеството на 3D снимките зависи и от компютърната графика, която ще се използва за тяхната обработка. 

Благодарение на нея триизмерните изображения позволяват клиентите да имат реалистична представа за приложението на дадени продукти. Тоест, с тях могат да се правят продуктови проекции във виртуалното пространство. Това е масово налагащ се подход за създаване на мащабни модели в интериорния сектор. 

Например, определени мебели могат да бъдат композирани във виртуално пространство със съответния режим, за по-ясна представа на потребителя. Съответно със софтуерни инструменти може да се променя цветът, обемът, отделни части от продукта. 

Големият потенциал на 3D снимките е способността им да демонстрират някои продукти в естествената им среда, с което се свързва основното им приложение. 

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay

Точно в онлайн търговията това е от изключителен плюс за търговците и възможност да промотират своите стоки по най-добрия начин. Засега панорамните изображения са тези, които дават най-пълна информация на потенциалните потребители за изделията. 

Благодарение на всичко ново в технологиите, онлайн бизнесите в сферата на продажбите и услугите могат да увеличат своите обеми на пазара. 3D продуктовата фотография вече е доказала своите ползи и предимства пред останалите видове снимки на обекти. Тя навлиза в рекламния сектор и вече има трайна позиция в интернет пространството

Приложенията на триизмерните изображения вече стават все повече и в други сфери на живота, където се изисква качествено и детайлно изображение

Продуктови 3D снимки за онлайн бизнеса

Източник на изображението: Pixabay

Потребителите вече са изморени от стандартните изображения и изискват по-пълна и бърза информация за артикулите, които избират в електронните магазини, специализираните уебсайтове и от платформите за търговия

Необходимостта онлайн бизнесът да се съобразява с новите тенденции предопределя навлизането на модерните технологии по-мощно във всички сфери. 3D продуктовата фотография е един от успешните начини да се разнообрази и същевременно подобри изгледът на стоките, за да се отговори на клиентското търсене

Професионалните фотографски студиа също следват променящите се тенденции в сектора и предлагат много по-широк набор от фотографски услуги. А и колкото и да е добра техниката, която се използва за направа на триизмерни панорамни изображения, то качеството на студийната визуализация е трудно постижимо от хора без опит. 

Ако визуализациите ще са част от налагане на търговска марка, рекламна кампания или промотиране на нови стоки, трябва да се заложи повече на външния им изглед, с който те ще бъдат представени пред потребителите. Все пак в търговията едно от най-важните правила е безупречният вид на артикулите.

Ето защо рекламните стратегии и продуктовата фотография са задължителен елемент по отношение на интернет бизнеса. Вложените средства в подобна дейност винаги носят печалби като значително могат да повишат продажбите на съответната фирма.